Zdar!

Nachádzaš sa na stránkach experimentálneho a výskumného projektu. Pokiaľ si tu pracovne, alebo za akýmkoľvek iným účelom ako študijným, tak ju urýchlene opusti a nečítaj ďalší text.

Stránka

Toto je čisto statický hosting. Dostupný z Internetu na adrese https://kodi.ablative.website/ a zo siete Tor na adrese http://qfwqrqaph6qywe66qhca7ellvafy3aktl77fpdzxvuqgqsanv2bifoqd.onion .

Obsah nie je určený k reálnemu pouźitiu, jedná sa o tzv. proof of concept.

Dáta obsiahnuté na tejto stránke vznikli skombinovaním zdrojov dát pre SC1 a SC2 pluginy. Výsledkom ja súborová štruktúra s obsahom zodpovedajúcim protokolu použitému v pôvodnom SC. V skutočnosti je to podmnožina SC dát doplnená o známe streamy z novej databázy. Match bol realizovaný cez csfdID. Nebolo venované veľa námahy správne namapovať atribúty.

Vstupným bodom je cesta /kodi, ktrorá vracia hlavné menu a ďalej je všetko závislé od voľby užívateľa. Tento vstupný bod je plne kompatibilný s SC1 pluginom, je v súčasnosti nepoužiteľný s SC2.

Plugin

Starý protokol umožňoval serveru do veľkej miery ovplyvňovať správanie pluginu. Zdroj bol nasmerovaný na konkrétny server, zároveň GPLv3 licencia nebránila plugin otvoriť rôznym zdrojom, tak ako nebol problém pridávať ďalšie úložiská - nedialo sa tak.

Súčasná situácia dáva príležitosť vyriešiť:

Je možné nájsť verziu upravenej bbaronovej verzie v.1.3.26, ktorá:

  • podporuje Tor a I2p siete
  • umožnuje nastaviť vlastný zdroj databázy
  • správa sa tak, ako to autor databázy zamýšľal
  • dokáže fungovať s DB, ktoré nezbierajú žiadne identifikátory užívateľa
  • podporuje streamy z ws, kra a akykoľvek prehrateľný link

Podpora

Ak sa chceš poďakovať a nič zato odo mňa neočakávaš, tak: bc1qcu7875w4ld47se4pzm49ua0sh56s8fruh647q9